Thursday, October 29, 2009

REMINDERS FROM THE CHANCERY

NOVEMBER 2009

1 - Sunday: † SOLEMNITY OF ALL SAINTS. WHITE.

Archbishop’s Schedule:
5PM - Holy Mass
Simbaan a Bassit (Vigan Camposanto), Vigan City

NECROLOGY:
1981 Archbishop Mariano Madriaga

Let us pray for:
Rev.Segundino Cortez (Birthday, 1969)

2 - Monday: †COMMEMORATION OF ALL THE FAITHFUL DEPARTED. VIOLET OR WHITE.


NECROLOGY:
1973 Fr. Francisco Milan

3 - Tuesday: 31st Week, Ordinary Time, GREEN or m of St. Martin de Porres, Religious. WHITE.

NECROLOGY:
1794 Fr. Manuel Baza

4 - Wednesday: St. Charles Borromeo, bishop. WHITE.

5 - Thursday: 31st Week, Ordinary Time. GREEN.

9AM: EPISCOPAL VICARS’ MEETING, Arzobispado de Nueva Segovia, Vigan City

NECROLOGY:
1986 Fr. Jose Lazo

6 - Friday: 31st Week, Ordinary Time. GREEN.

7 - Saturday: 31st Week, Ordinary Time. GREEN or m of the BVM on Saturday, WHITE.

Let us pray for:
Rev. Gary Noel Formoso (Ordination, 1997)

8 - Sunday: †THIRTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME. GREEN.

NECROLOGY:
2001 Fr. Teodorico Rivera

Let us pray for:
Rev. Godofredo Claudio (Birthday, 1957)
Rev. Raymund Ellorin (Birthday, 1965)
Rev. Arwin Romulo Rebollido (Birthday, 1975)

9 - Monday: †Feast of the Dedication of the Lateran Basilica. WHITE

Nov. 9 – 10: ANNUAL MEETING OF NORTHERN LUZON BISHOPS, ICST, Vigan City

10 - Tuesday: St. Leo the Great, Pope and Doctor. WHITE.

Regular Schedule:
Vicarial Meeting

Let us pray for:
Rev. Avelino Sipin (Birthday, 1931)

11 - Wednesday: St. Martin of Tours, Bishop. WHITE.

PATRONAL FEAST:
8:30 AM - Misa Concelebrada
Our Lady of Hope Parish, Caoayan, Ilocos Sur

NECROLOGY:
1980 Fr. Magdaleno Estonillo
1779 Bishop Miguel Garcia de San Esteban, OP
1986 Fr. Patricio Monis

Let us pray for:
Rev. Magdaleno Ruelos (Birthday, 1947)

12 - Thursday: St. Josaphat, bishop and martyr. WHITE.

NECROLOGY:
1751 Bishop-elect Juan de Arechedera, OP

Let us pray for:
Rev. Reynaldo Rebebes (Ordination, 1999)

13 - Friday: 32nd Week, Ordinary Time. GREEN.

NECROLOGY:
1896 Fr. Vicente Rosario

14 - Saturday: 32nd Week, Ordinary Time, GREEN or m of the BVM on Saturday, WHITE.

15 - Sunday: †THIRTY THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME. GREEN.

Archbishop’s Schedule:
9:30 AM – Mass for Couples for Christ
Immaculate Conception Parish, Sta. Cruz, I. Sur

16 - Monday: : 33rd Week, Ordinary Time. GreeN.

November 16 - 17: Priests’ Assembly

17 - Tuesday: St. Elizabeth of Hungary, Religious. WHITE.

NECROLOGY:
1803 Fr. Fermin de Messa

Let us pray for:
Rev. PETER JOE Dagsi (Ordination, 1973)

18 - Wednesday: 33rd Week, Ordinary Time, GreeN or m of the Dedication of the Churches of Sts. Peter and Paul, WHITE.

NECROLOGY:
1884 Fr. Aniceto de los Reyes

Let us pray for:
Rev. Randy Val Dizon (Ordination, 2003)

19 - Thursday: 33rd Week, Ordinary Time. Green.

20 - Friday: 33rd Week, Ordinary Time. Green.

Let us pray for:
Rev. Cristeto A.Cortez (Birthday, 1977)
Rev. Moises Andrada (Ordination, 2003)

21 - Saturday: Presentation of the Blessed Virgin Mary. WHITE.

NECROLOGY:
1884 Fr. Fulgencio Bonifacio

Let us pray for:
Rev. Albert Rabe (Birthday, 1958)

22 - Sunday: †SOLEMNITY OF CHRIST THE KING. WHITE

SPECIAL COLLECTION:
to be made in all masses for NS Clergy Hospitalization Fund.

PATRONAL FEAST:
8:30 AM – Misa Concelebrada
Christ the King Parish, Paing, Bantay, I. Sur

ARCHDIOCESAN CHRIST THE KING CELEBRATION
1:30 PM – Our Lady of Guadalupe Parish, Sevilla, Sta. Cruz, Ilocos Sur

NOVEMBER 21 – 22
MISYON - KABATAAN (Youth Day 2008)
Our Lady of Guadalupe Parish, Sevilla, Sta. Cruz, Ilocos Sur

Let us pray for our Archbishop, The Most Rev. Ernesto Salgado (Birthday, 1936)

NECROLOGY:
1998 Msgr. Venancio Acas

23 - Monday: 34th Week, Ordinary Time, Green or m of St. Clement I, Pope and Martyr, RED or m of St. Columban, Abbot. WHITE.

24 - Tuesday: St. Andrew Dung-Lac, Priest and Companions, Martyr. RED.

NECROLOGY:
1703 Fr. Pedro Ponce

Let us pray for:
Rev. Magdaleno Ruelos, Jr. (Ordination, 1973)
Rev. Arwin Romulo Rebollido (Ordination, 2003)

25 - Wednesday: 34th Week, Ordinary Time, Green or m of St. Catherine of Alexandria, Virgin and Martyr. RED.

PATRONAL FEAST:
8 AM – Misa Concelebrada
St. Catherine of Alexandria Parish, Santa Catalina, Ilocos Sur

4:30 PM – Misa Concelebrada
St. Catherine of Alexandria Parish, Santa, Ilocos Sur

26 - Thursday: 34th Week, Ordinary Time. Green

27 - Friday: 34th Week, Ordinary Time. Green

Let us pray for:
Rev. Edgar Serrano (Ordination, 1987)

28 - Saturday: 34th Week, Ordinary Time, Green or m of the BVM on Saturday, WHITE.

Archbishop’s Schedule:
9 AM - Confirmation
Conversion of St. Augustine Parish, Tagudin, I. Sur

3 PM - Confirmation
St. Catherine of Alexandria Parish, Sta. Catalina, I. Sur

NECROLOGY:
1757 Bishop Juan de la Fuente Yepes
1843 Fr. Pantaleon Joseph Ceinfuego
1985 Fr. Jose Mabutas

Let us pray for:
Rev. Gaudelio Donato (Ordination, 1987)

29 - Sunday: + FIRST SUNDAY OF ADVENT. VIOLET
Let us pray for: Rev. Carlito Feria (Birthday, 1975)

30 - Monday: ST. ANDREW THE APOSTLE. Red

PATRONAL FEAST:
St. Andrew the Apostle Parish, Suyo, Ilocos Sur
9 AM - Misa Concelebrada

Let us pray for:
Rev. Avelino Sipin (Ordination, 1956)

Sunday, October 25, 2009

Ang Bulag, Nakakakita at Mulat

Ika-tatlumpong Linggo ng Karaniwang Panahon (30th Sunday in OT, Year B, 2009)

1. Dumating si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa Jericho – pero hindi sila nanatili sa Jericho – gumayak sila at paalis na sila ng Jericho, patungo sila ng Jerusalem, patungo sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo

2. Mayroong isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan na namamalimos – si Bartimeo (Anak ni Timeo). Narinig niyang naroon si Hesus na taga-Nazareth kaya sumigaw siya – “Hesus, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin.”

a. Tumawag siya kay Hesus dahil siya ay may kailangan. At kailangang-kailangan niya ito. Kaya nga siya nagsusumigaw at ang kanyang pagsigaw ay may sinasabi – “mahabag po kayo sa akin” – “have PITY on me” (hindi lang awa, kundi habag)
b. Ganito rin po ba tayo? Kapag may kailangan tayo, talagang nagsusigaw tayo sa padarasal. Kapag may gusto tayong makamit, sunog kilay, banat buto talaga para makamit yung minimithi natin.

3. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik

a. Yaong mga taong naroroon, sinusubukan nilang pakinggan ang mga sinasabi at itinuturo ni Hesus. Maraming tao kaya mahirap marinig, at sumabay pa itong bulag na ito na nagsusumigaw.
b. Pinatahimik ngayon nila si Bartimeo. Total, isa lang naman siyang bulag at namamalimos, akala nila hindi naman siya papansinin ni Hesus. Ang mas masaklap, ang pagpapapatahimik nila kay Bartimeo, ay para na ring pagpigil sa kanya upang makatagpo niya si Hesus.
c. Ganito rin po ba tayo? Sa ating buhay, mayroon po tayong mga taong isinasantabi? Hindi pinahahalagahan? Marahil dahil sa kanilang katayuan sa buhay, katandaan o kabataan, pinag-aralan, nakaraan o ano pa man. (People we take for granted – maybe because of their condition in life, status, past, age)
d. O ang mas masaklap, mayroon po ba tayong mga taong pinipigilang lumapit o mapalapit kay Hesus? Marahil dahil sa ating salita, o gawa? O dahil sa ating hindi sinasabi o ginagawa?

4. Kung gaano katindi ng pagpigil ng mga tao kay Bartimeo, lalo pa siyang nagsisisigaw

a. Hindi siya patatalo ng ganun ganun na lang. Gusto niya talagang mapansin ni Hesus.
b. Ganito rin po ba tayo? Itinutuloy pa rin ba nating maging mabuti at mabait kahit mahirap? Itinutuloy pa rin ba nating mapalapit kay Kristo kahit parang napakalayo niya? Itinutuloy pa rin ba nating magpakaKristiyano sa isip, sa salita at sa gawa kahit na maraming tumututol, pumipigil at nagpapahirap sa atin? Umaasa pa rin ba tayo sa pagkalinga nang Diyos kahit pakiramdam natin ay pinabayaan at kinalimutan na tayo? (Do we easily give up and quit? Do we keep on asking, hoping, trusting, loving?)

5. Narinig sya ni Hesus

a. Narinig siya ni Hesus. Tumigil siya sa paglalakad. Kung tumigil pala si Bartimeo sa pagtawag, maaring hindi siya narinig at nadaanan lang siya. Hindi pa niya nakakatagpo si Hesus. Hindi pa narinig, at mas lalong, hindi pa nakita. Pero ramdam ni Bartimeo na nariyan na si Hesus.
b. Ganito rin po ba tayo? Nakikilala po ba natin si Hesus kapag dumaraan siya sa ating buhay? Hinahayaan lang ba natin siyang dumaan? Madali lang hanapin si Hesus sa simbahan kung saan naroon ang Santisimo Sakramento. Pero naroon din si Hesus sa iba’t iba pang tao, bagay at pangyayari. Maari ngang iyong nagpapahirap sa iyo ay nagpaparating din ng mensahe ni Kristo – sumasamo na kaharapin mo siya bilang isang Kristiyano.

6. Pinatawag ni Hesus si Bartimeo. Ang mga taong kanina lang ay pumipigil sa kanya ay umaalalay na sa kanya at nagsasabing, “Lakasan mo ang iyong loob. Tumindig ka. Ipinapatawagka niya.”

a. Ganito rin ang ating pagkakakilala kay Hesus – ipinakilala siya sa atin ng ibang tao – magulang, pamilya, kamag-anak, kaibigan, guro, and simbahan, mga seminars, libro, palabas at marami pang ibang paraan. Marapat lang tayong magpasalamat sa mga taong nagpakilala sa atin sa Diyos, mga taong naglapit at naglalapit sa atin sa Diyos.
b. Tulad nila, ganon din po tayo? Marami ring nangangailangang marinig at makilala si Kristo. Tayong nakarinig at nakakilala kay Kristo ay tinatawag ding maging tagapagpakilala sa kanya. Mayroon bang hindi pa nalalapit kay Kristo sa ating pamilya? Mayroon bang hindi pa nakakarinig at nakakakilala kay Kristo sa ating pinagtatrabahuan? Ibinabahagi ba natin ang ating pagiging Kristyano? O mga tsismis lang tungkol sa ibang tao ang ibinabahagi natin?

7. Iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Hesus.

May naaalala ba kayong nagmamadali ring lumapit din kay Hesus? Narinig natin sa Ebanghelio ng isang nakaraang lingo yaong mayamang lalaki na marahil ay nakadamit ng mamahalin at lumapit kay Hesus at nagtanong, “Ano ang maari kong gawin upang mapalapit ako sa Diyos?” Ngunit itong mayamang ito, umalis ng malungkot. Iba ang “ending” ng kwento natin ngayong araw na ito.

8. Tinanong siya ni Hesus, “Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?”

May naaalala ba kayong tinanong din ni Hesus ng ganito? Nuong nakaraang lingo, tinanong ito ni Hesus kay Santiago at Juan na humiling na sila ay gawin pangunahing ministro ni Hesus sa kanyang kaharian.

9. Ang sagot ni Bartimeo: “Guro, ibig ko po sanang makakita.” “Humayo ka; magaling ka na dahil sa iyong pananalig.”

a. Hiniling ni Bartimeo na siya ay makakita. At ang hinihingi niyang paningin ay hindi lamang pisikal na paningin, kundi ang pananaw ng pananampalataya – “not only physical sight, but the sight of faith”
b. Ganito rin po ba tayo? Hindi po tayo tulad ni Bartimeo na bulag sa pisikal na pagkabulay, ngunit maaring mayroon din tayong pagkabulag - maaring espitwal na pagkabulag. Bulag sa ating pagkakasala. Bulag sa pangangailangan ng ibang tao. Bulag sa pagsasamo ng ating kapwa. Bulag sa mga nangyayari sa kapaligiran. Bulag sa nararapat na patutunguhan ng ating buhay.
c. Ang sikreto daw po ng pagkakaroon ng katahimikan sa buhay ay yaong makita ang tunay na katuturan ng buhay. Kung hindi raw po nating iminumulat ang ating mga mata sa tunay na katuturan ng buhay, para tayong mga manok na naputulan ng ulo, patakbo-takbo, hindi alam kung saan patungo, hindi namamalayang paubos na pala ang kanyang dugo, hanggang bumagsak na lang itong wala nang buhay.

10. Nakakakita na si Bartimeo.

a. Ngayong nakakakita na si Bartimeo, nagkaaroon na hindi lang ng liwanag ang kanyang buhay, kundi nagkaaroon na rin ito ng direksiyon – ng patutunguhan. Ang sabi nila, ang hindi raw marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Ang maari naman nating idagdag, ang hindi mulat sa kanyang paroroonan ay walang kahihinatnan. “If we do not know our goal, we are going nowhere.”
b. Pagkatapos natanggap ni Bartimeo ang biyayang kanyang inaasam-asam, sumunod siya kay Hesus

Idulog natin sa Diyos ang ating mga pangangailan. Idulog din natin sa kanya ang ating mga pagkabulag. Hilingin nating pagtibayin niya tayo upang mamulat tayo, sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating patutunguhan, sa kanya na ating Diyos. At sa pagkamulat, sumunod kay Hesus – sa Jerusalem ng ating buhay kung saan mayroong araw-araw ng pagpapakasakit, pagkamatay, ngunit may inaasahang muling pagkabuhay. Amen.

Saturday, October 17, 2009

To help our Country

(click on the item for a larger image)

Saturday, October 3, 2009

What God has joined together...

Reflection
October 4, 2009
27th Sunday in Ordinary Time, Year B

Today’s readings take on a rather touchy theme – that of marriage and divorce. It is rather clear that God’s intention from the very beginning was for the marriage bond, proper only to the man and woman is to be absolute, permanent, exclusive and fruitful. Jesus Christ reaffirms this in the Gospel. It is on these among others that the Church teaching and discipline on marriage is rooted – in God’s will and the natural course of creation. It is on these basis, among others that the Church teaches that only the man and woman can marry, that their marriage is to be exclusive (it is between the two of them, no side trips) permanent and indissoluble (no return, no exchange), and whenever naturally possible, open to life (open to having children). It is on these among others that the Church teaches and enjoins married couples to be faithful to each other, and to be always open to life.

But more than the legal prescription, marriage is highly esteemed by the Church because it is more than a contract or a partnership. Marriage is a sacrament – a sign of an invisible grace that effects this grace as it signifies it. What is marriage a sacrament of? It is a sacrament of God’s love for us. It is a sign of Jesus’ love for his church. It shows us God’s unconditional, faithful, eternal love. A married couple’s self-giving love for each other is a sign of God’s love for us. Just as a spouse loves, accepts and gives himself or herself to his or her spouse, so God gave and gives himself to us.

But some marriages fall short of the sacrament – not because of a lack or deficiency of God’s grace, but failure on the part of one of the spouses, or both of them. The words of Jesus in the Gospel are strong – “what God has put together, let no man put asunder.” Let us take this on a positive note – “what God has put together, let every person nourish and nurture.”

These words speak to all of us today.

To senior married couples, your life, your years of fidelity to each other and to God, very often put to test, we know, is an encouragement for new and not so new struggling couples. That you hang on and continue to care for each other is a powerful witness of enduring love. An eight year old was asked what she thought love is. Her reply - "When my grandmother got arthritis, she couldn't bend over and paint her toenails anymore. So my grandfather does it for her all the time, even when his hands got arthritis too. That's love."

To married couples having the time of their life with their children, happy and fulfilled in your marriage and family life, and young couples enjoying the newness of the grace of marriage, you are a living Gospel of hope. Remember what a wise person said – Happy marriages begin when we marry the ones we love, and they blossom when we love the ones we marry. Another said - All those "and they lived happily ever after" fairy tale endings need to be changed to "and they began the very hard work of making their marriages happy." Keep the Christian joy in the home even in difficult times. A four year old defined love in this words - "Love is what makes you smile when you're tired." And remember to be always the first to give, not demand. And parents, be a good example to your children, so that when they think of love, family, justice, fairness, compassion, they think about you.

To married couples undergoing struggles, try as much as possible to be the solution to the problem and not be the cause of it. It takes only one to ruin a marriage and two to sustain it. If both choose to be part of the solution and not the problem, there is hope for the marriage. I find it rather amusing that marriages in trouble are referred to as marriage on the rocks. Playing on the words, I would like to believe that a marriage will not be in trouble if the marriage is on The Rock – Jesus Christ. If the foundation of marriage is Jesus Christ, if the married life is lived according to the values of Jesus Christ, and if each of the spouses becomes Jesus Christ to each, both selflessly loving each other, no marriage will ever be on the rocks.

There are however cases when the marriage had not been there since the beginning. When spouses realize this, the Church helps them through the annulment process. Some would say that this is the Catholic equivalent of divorce. Very much different. Divorce is an attempt to dissolve a marriage that existed. Annulment recognizes that there was no marriage from the very beginning.

The words of the readings also speak thus to those planning to get married, or have set their eyes on the vocation of married life. To you who are planning to get married, even young adults and teen agers who are more or less inclined to the vocation of marriage, the call is to choose right. There is such a thing as compatibility – I would like to think that this is God’s way of spelling serendipity or destiny. After God created Adam, he made him name the animals. But he found no suitable partner among them. And so God created from Adam’s side, the woman – and the rest is salvation history. You who set your sights on marrying should choose right – choose a suitable partner – somebody who completes you. This is what the dating period is for. And then when decided, prepare for the marriage. The church offers lots of help to do this. In the meantime though, stay pure, and not dip your finger into acts proper for marriage couples until you are married. Love is not just sexual attraction. Love is commitment.

And finally, for all of us, let us mutually encourage each other. Let us encourage married couples to be faithful. Let us struggle for holiness in our own state of life – married, single, consecrated, ordained. Let us continue to pray for each other.

What God has joined together, let every person nourish and nurture.

Friday, October 2, 2009

From the NS Chancery

REMINDERS FROM THE CHANCERY

Month Of OCTOBER 2009

1 - Thursday: St. Therese of the Child Jesus. Virgin and Doctor: Patroness of all Missions. White.

ARCHBISHOP’S SCHEDULE:
7AM – Concelebrated Mass, Feast of St. Therese of the Child Jesus, St. Paul Metropolitan Cathedral, Vigan City

Let us pray for:
Rev.Garret Alfonso Ulanimo (Ordination, 2004)

2 - Friday: Guardian Angels. White.

Let us pray for:
Rev.Michael Tolentino (Ordination, 2004)

3 - Saturday: 26th Week, Ordinary Time. Green or m of the BVM on Saturday, WHITE

4 - †27th SUNDAY IN ORDINARY TIME. GREEN

LA NAVAL:
9 AM – Concelebrated Mass, St. Paul Metropolitan Cathedral, Vigan City

ARCHBISHOP’S SCHEDULE:
9 AM – Concelebrated Mass, Rambak Sta. Teresita
Holy Child of Prague Parish, Cervantes, Ilocos Sur

Let us pray for:
Rev.Alen Villareal (Ordination, 2004)
Rev. Edgar Serrano (Birthday, 1961)

5 - Monday: 27th Week, Ordinary Time, GREEN

NECROLOGY:
2006 Rev. Angel Cruces

6 - Tuesday: 27th Week, Ordinary Time, GREEN or m of St. Bruno, Priest, WHITE

NECROLOGY:
1880 Fr. Geronimo Reyes

7 - Wednesday: Our Lady of the Rosary. White.

8 - Thursday: 27th Week, Ordinary Time. GREEN.

9 - Friday: 27th Week, Ordinary Time, GREEN or m of St. Denis, bishop, and Companions, martyrs, RED or m of St. John Leonardi, priest, WHITE.

10 - Saturday: 27th Week, Ordinary Time, GREEN or m of the BVM on Saturday, WHITE.

Let us pray for:
Rev.Florencio Rebebes (Birthday, 1951)

NECROLOGY:
1927 Fr. Agustin Rosario

ARCHBISHOP’S SCHEDULE:
9 AM – Confirmation
St. Isidore the Farmer Parish
San Isidro, San Juan, Ilocos Sur

11 - †28th SUNDAY IN ORDINARY TIME. GREEN
INDIGENOUS PEOPLE’S SUNDAY (Special Collection to be made)
“Ti Simbaan ken Kapuonan Agdadanggay a Mangiyanninaw ti Pammati”
Extreme Poverty Day

12 - Monday: 28th Week, Ordinary Time, GREEN

NECROLOGY:
1821 Fr. Joseph Pichay
1966 Archbishop Santiago Sancho

13 - Tuesday: 28th Week, Ordinary Time, GREEN

Let us pray for:
Rev.Marcelo Cantorna (Birthday, 1938)

Regular Schedule: VICARIAL MEETING

ARCHBISHOP’S SCHEDULE:
8 AM – Mass for the La Naval
St. Vincent Parish, San Vicente, Ilocos Sur

14 - Wednesday: 28th Week, Ordinary Time, GREEN or m of St. Callixtus, Pope and Martyr, Red.

15 - Thursday: St Teresa of Jesus, virgin and doctor. WHITE.

16 - Friday: 28th Week, Ordinary Time, GREEN or m of St. Hedwig, religious, WHITE or m of St. Margaret Mary Alacoque, virgin, WHITE.

Let us pray for:
Rev.Florentino Escalona (Birthday, 1964)

17 - Saturday: St. Ignatius of Antioch, bishop and martyr. RED.

NECROLOGY:
1966 Msgr. Daniel Cortez

ARCHBISHOP’S SCHEDULE:
Ilocano Bible Centennial Celebration
St. Louis University Burgos Gymnasium, Baguio City

18 - †29th SUNDAY IN ORDINARY TIME. GREEN
WORLD MISSION SUNDAY
“The nations will come to its light”
(Rev. 21:24)
(Special Collection to be made)
(A special homily on the missions should be preached today. The collections of all masses are for the missions and should be sent to the Most Reverend Ordinaries within 15 days. Where special celebrations for the mission work of the Church are held, the mass for the spread of the Gospel may be said today. – ORDO 2008)

ARCHBISHOP’S SCHEDULE:
3 PM – Confirmation
Immaculate Conception Minor Seminary, Vigan City

19 - Monday: 29th Week, Ordinary Time, GREEN or or m. of St. John de Brebeuf and Isaac Jogues, priests and Companions, martyrs, RED or m of St. Paul of the Cross, priest, WHITE.

Regular Schedule: PRIESTS’ ASSEMBLY
October 19 – 20

20 - Tuesday: 29th Week, Ordinary Time, GREEN.

NECROLOGY:
1932 Fr. Segundo Urbi

21 - Wednesday: 29th Week, Ordinary Time, GREEN.

ARCHBISHOP’S SCHEDULE:
9 AM – Confirmation for St. Joseph Institute
St. John of Sahagun Parish, Candon City

22 - Thursday: 29th Week, Ordinary Time, GREEN

Let us pray for:
Rev. Ronald Doña (Birthday, 1981)

23 - Friday: 29th Week, Ordinary Time, GREEN or m of St. John Capistrano, priest, WHITE.

24 - Saturday: 29th Week, Ordinary Time, GREEN or m of the BVM on Saturday, WHITE or m of St. Anthony Mary Claret, Bishop, WHITE.

ARCHBISHOP’S SCHEDULE:
2:30 PM – Solemn Investiture Mass of ICMS
St. Paul Metropolitan Cathedral, Vigan City

25 - † 30th SUNDAY IN ORDINARY TIME. GREEN
PRISON AWARENESS SUNDAY
Theme: “Be a light to others… Instrument of Healing and Reconciliation”

VOCATION ANIMATION SUNDAY
(Special Collection to be made)

ARCHBISHOP’S SCHEDULE:
8:30 AM – Mass for the La Naval
St. Ildefonse Parish, San Ildefonso, Ilocos Sur

Let us pray for:
Rev. Rey Urmeneta (Birthday, 1953)
Rev. Pascual Abaya IV (Birthday, 1969)

NECROLOGY:
1847 Fr. Vicente Rivera

26 - Monday: 30th Week, Ordinary Time, GREEN.
Let us pray for:
Rev. Felicisimo Ferrer (Birthday, 1955)
Rev. Aloysius Malcaba (Ordination, 1991)

27 - Tuesday: Sts. Simon and Jude, Apostles. Red

Let us pray for:
Rev. Ray Sabalburo (Ordination, 1983)
Rev. Sherwin Aquino (Birthday, 1977)

28 - Wednesday: 30th Week, Ordinary Time. GREEN.

Let us pray for:
Rev. Ramelle Rigunay (Birthday, 1981)

ARCHBISHOP’S SCHEDULE:
10AM – Wedding
St. Paul Metropolitan Cathedral, Vigan City

29 - Thursday: 30th Week, Ordinary Time. GREEN.

Let us pray for:
Rev. Orlando Fuller (Birthday, 1947)
Rev. Alen Villareal (Birthday, 1973)
Rev. Albert Rabe (Ordination, 1983)

30 - Friday: 30th Week, Ordinary Time. GREEN.

Let us pray for:
Rev. Edgar Brillantes (Birthday, 1954)

31 - Saturday: 30th Week, Ordinary Time. GREEN.

Prayer for Deliverance from Calamities

Sr. Grace, SPC emailed me this prayer. Let us join our hearts in imploring God.
Oratio Imperata
For Deliverance From Calamities
Almighty Father, we raise our hearts to You
in gratitude for the wonders of creation
of which we are part, for Your Providence in sustaining our needs,
and for Your Wisdom that guides the course of the universe.
We acknowledge our sins against You and the rest of creation.
We have not been good stewards of Nature.
We have confused Your command to subdue the Earth.
The environment is made to suffer our wrongdoing,
and now we reap the harvest of our abuse and indifference.
Global warming is upon us, typhoons, floods, volcanic eruptions,
and other natural calamities occur in increasing numbers and intensity.
We turn to You, our loving Father, and beg forgiveness for our sins.
We ask that we, our loved ones and our hard earned possessions
be spared from the threat of calamities, natural and man-made.
We beseech You to inspire us all
to grow into responsible stewards of Your creation,
and generous neighbors to those in need.
Amen.